Laden...

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 december 2018. De persoonsgegevens worden verwerkt door: Stichting Urwald. 

Stichting Urwald verkrijgt (persoons)gegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via post, email, telefoon, app of mondeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van dienstverlening en/of samenwerking. Stichting Urwald verwerkt de volgende categorieën van (persoons)gegevens: 

– contactgegevens, zoals (e-mail)adres en telefoonnummers. 

Stichting Urwald verwerkt deze (persoons)gegevens voor diverse doeleinden, zoals: het onderhouden van contact / een goede en efficiënte dienstverlening / facturering.