Laden...

Stichting Urwald

Collectief Walden is onderdeel van Stichting Urwald. Stichting Urwald is een initiatief van de collectief-leden en heeft ten doel: het op creatieve en kunstzinnige wijze bijdragen aan bewustwording over de waarde en het belang van landschap en natuur. De stichting wordt onafhankelijk bestuurd.

Voor de officiële gegevens en meer informatie over de bestuurssamenstelling, het beleidsplan en het beloningsbeleid van Stichting Urwald, zie:

ANBI

ANBI formulier publicatieplicht

Beleidsplan

CW beleidsplan 2021-2024

Meest recente bestuursverslag en jaarrekening

CW bestuursverslag 2022
CW jaarrekening 2022

Kunstenplan 2020 – 2024

CW kunstenplan 2020 – 2024 FPK

Beloningsbeleid Collectief Walden

Collectief Walden’s beloningsbeleid is conform de CAO Toneel & Dans. We volgen de functieomschrijvingen van de CAO en de bijpassende schaal. Daarnaast bepaalt ervaring de trede waarop je wordt ingeschaald.

Wanneer je als zelfstandige komt werken voor Collectief Walden wordt het uurloon voortkomend uit de CAO Toneel en Dans, met 50% vermeerderd conform de afspraken gemaakt in samenspraak van de belangenverenigingen binnen de cultuursector (NAPK en ACCT).